Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:20:08
- Dikkat et ona! Dikkat et.Ì
1:20:27
- Bu sefer benim hatam deðildi. -
Sana Rosemont!a dikkat et demiþtim.

1:20:31
- Ettim. - Ona izin verdin. - Onu göremedim.n
1:20:34
- Sen neden bahsediyorsun,
kör müsün? - Evet öyle..

1:20:37
- Ne? - Göremiyorum.
1:20:48
- Yalan söyledi.
1:20:50
- Ne? - Bize yalan söyledi.Ì
1:20:53
- Bize yalan söyleyen bir Jokeyi istiyor musun?.
1:20:56
- Ne demek istiyorsun? - Göremiyor.›
1:20:59
- Tek gözü körmüþ.
1:21:24
- Önemli deðil, Tom.
1:21:30
- Deðil mi? - Evet, deðil.Ì
1:21:37
!!Biraz incindi diye onu bir kenara atamazsýn.!!y
1:21:43
- Ýyi geceler.
1:21:51
- Sanýrým bu küçük atýn ne
olduðu sonunda ortaya çýktý.m

1:21:59
- En azýndan þu !!Davut ve
Goliat!! saçmalýðýndan kurtulduk.i


Önceki.
sonraki.