Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:29:17
- Pekala baþlýyoruz.
1:29:39
- Hadi Tom! Ne zaman çalýþtýracaksýn þu atý?
1:29:43
- Ne zaman uyanýrsa sanýrým.b
1:29:51
- Tüm sahayý mý?
1:29:54
- Önünde hiçbirþey yokken yapmak istiyorum.u
1:29:57
- Ýyi de birþey göremiyorum ki?@
1:30:00
- Sorun deðil, o görüyor. - Hadi Tom!¶
1:30:03
- Tom lütfen! Bunu neden yapýyoruz?M
1:30:15
- Tanrý aþkýna.
1:30:25
- Aman tanrým.
1:30:43
- Balkabaðý. Hey... nasýlsýn Balkabaðý?@
1:30:54
- Hey Red?
1:30:58
- Aman tanrým.

Önceki.
sonraki.