Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:31:01
- Sanýrým artýk seyis deðilsin.@
1:31:05
- Hayýr, þimdi daha iyiyim.M
1:31:09
- Baþým biraz dertte.
1:31:11
- Þu Naneks denen atý satmaya çalýþýyorum.E
1:31:17
- Acaba diyorum... onu
benim için bir dener misin?i

1:31:22
- Sen Red Powler!sýn.
1:31:25
- Tabii bunu senin için yapabilirim.b
1:31:32
- Sadece 4 uzun tur at. -
Bunu yapabilir mi? - Tabii.a

1:31:43
- Þimdi dene.
1:31:53
- Pekala tekrar dene.

Önceki.
sonraki.