Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:33:00
- Asýl sorun bacaðýnda... - Ne kadar kötü?y
1:33:04
- Kýrýlmýþ. 12 kýrýk var.Ä
1:33:08
- Ameliyat etmek zorundayýz.2
1:33:12
- Sadece bekleyin.
1:33:56
- Ýþimiz bitti.
1:33:59
- Biraz aksayacak ama yürüyebilecek.
1:34:06
- At binebilir mi? - Hayýr, binemez.
1:34:09
- Emin misiniz? - At binemez, ama yürüyecek.d
1:34:13
- Dikkat edin. - Teþekkürler.¤
1:34:22
[ Skipped item nr. 769 ]œ
1:34:26
...birkaç ay sonra eskisi gibi olursun.@
1:34:31
- Hikaye anlatan bendim unuttun mu?°
1:34:34
- Þey... evet.
1:34:36
- Belki biraz daha sürer.Ä
1:34:44
- Bak....
1:34:46
- Sanýrým çekilmek zorundayýz. 
1:34:49
- Hayýr, çekilme. - Evlat...2
1:34:53
- Ýyi bir at ama kendi baþýna baþaramaz.-
1:34:56
- Çekilme.

Önceki.
sonraki.