Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:34:06
- At binebilir mi? - Hayýr, binemez.
1:34:09
- Emin misiniz? - At binemez, ama yürüyecek.d
1:34:13
- Dikkat edin. - Teþekkürler.¤
1:34:22
[ Skipped item nr. 769 ]œ
1:34:26
...birkaç ay sonra eskisi gibi olursun.@
1:34:31
- Hikaye anlatan bendim unuttun mu?°
1:34:34
- Þey... evet.
1:34:36
- Belki biraz daha sürer.Ä
1:34:44
- Bak....
1:34:46
- Sanýrým çekilmek zorundayýz. 
1:34:49
- Hayýr, çekilme. - Evlat...2
1:34:53
- Ýyi bir at ama kendi baþýna baþaramaz.-
1:34:56
- Çekilme.
1:35:05
- Woolf!u çaðýrýn.
1:35:08
- Evlat, kimse onu süremez... - Sorun deðil.i
1:35:12
- Çaðýrýn onu.
1:35:16
- Hayýr, çekilmeyeceðiz. Red Pollard...@
1:35:19
Onun kazandýðýný görmek istiyor.œ
1:35:22
- Çekilmeme izin vermedi.Ä
1:35:26
- Çok teþekkür ederim.
1:35:29
- Ve buzadam geldi.
1:35:31
- Bu týpký Bebek Ruth!un sahalara dönüþü gibi.e
1:35:34
- Sanki damarlarýnda buz dolaþýyor.°
1:35:38
- Mahþerin dört atlýsý da gelse umurumda deðil.a
1:35:42
- Benim için farketmez. War
Admiral mükemmel bir at.

1:35:47
- Yolcusunun ki olduðu önemli deðil.2
1:35:51
- Sen iyi bir arkadaþsýn Georgie...°
1:35:54
... geldiðin için teþekkürler.¡
1:35:57
- Sadece dönüþten önce onu biraz çek.U

Önceki.
sonraki.