Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:35:05
- Woolf!u çaðýrýn.
1:35:08
- Evlat, kimse onu süremez... - Sorun deðil.i
1:35:12
- Çaðýrýn onu.
1:35:16
- Hayýr, çekilmeyeceðiz. Red Pollard...@
1:35:19
Onun kazandýðýný görmek istiyor.œ
1:35:22
- Çekilmeme izin vermedi.Ä
1:35:26
- Çok teþekkür ederim.
1:35:29
- Ve buzadam geldi.
1:35:31
- Bu týpký Bebek Ruth!un sahalara dönüþü gibi.e
1:35:34
- Sanki damarlarýnda buz dolaþýyor.°
1:35:38
- Mahþerin dört atlýsý da gelse umurumda deðil.a
1:35:42
- Benim için farketmez. War
Admiral mükemmel bir at.

1:35:47
- Yolcusunun ki olduðu önemli deðil.2
1:35:51
- Sen iyi bir arkadaþsýn Georgie...°
1:35:54
... geldiðin için teþekkürler.¡
1:35:57
- Sadece dönüþten önce onu biraz çek.U
1:36:00
- Senin altýn kupasýnda
yaptýðýn gibi. - Kesinlikle.

1:36:03
- Önce biraz ýsýnmasý gerek.
Yani hýzlandýrmak için...n

1:36:07
- Kýrbaç kullanma, sadece
mahmuzla biraz dürtükle.i

1:36:11
- Zamaný ayarla. - Tamam.÷
1:36:14
- Ve...
1:36:16
- Asla sol tarafa geçme.
1:36:19
- Küçükken sol tarafý pek
sevmiyordu. - Nasýl istersen Johny.n

1:36:24
- Hadi.
1:36:26
- Orada seninle olacaðým.
1:36:40
- Þimdi ona yolu göster.
1:36:44
- O da sana yepyeni bir dünya versin.¨
1:36:50
- Pekala þimdide...
1:36:52
- Sol tarafa geçmesi için zorla.
1:36:56
- Fazlasýný verecektir.

Önceki.
sonraki.