Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:40:02
.. bu daha çok boksörlerin el sýkýþmasý gibi.aa
1:40:05
- Hadi Georgie, þimdi bunun sýrasý deðil. .
1:40:08
- Atlar þimdi yerlerini alýyor
kalabalýðýn sesini duyuyorsunuz.d


Önceki.
sonraki.