Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:44:01
- Yap. Yap þunu George.
1:44:05
- Býrak gitsin, býrak gitsin. - Yap þunu George. ý
1:44:11
- Görüþürüz Charlie.
1:45:58
- Baþardýn buzadam, nasýl bir duygu?Ì!

Önceki.
sonraki.