Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:45:58
- Baþardýn buzadam, nasýl bir duygu?Ì!
1:46:00
- Bugün burada benim yerime olmasý
gereken Red Pollard!a selam yolluyorum.

1:46:12
- Yüzyýlýn yarýþ olayýndan canlý dinlediniz.fg

Önceki.
sonraki.