Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:46:00
- Bugün burada benim yerime olmasý
gereken Red Pollard!a selam yolluyorum.

1:46:12
- Yüzyýlýn yarýþ olayýndan canlý dinlediniz.fg
1:47:39
- Evet iþte kalbimizi fetheden adamlar burada!h
1:47:43
- Aslýnda bu taylar için
heyecana gerek yok, hepsi ayný.i

1:47:46
- Biri haricinde diðerlerine acýyorum doðrusu.ne

Önceki.
sonraki.