Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:47:39
- Evet iþte kalbimizi fetheden adamlar burada!h
1:47:43
- Aslýnda bu taylar için
heyecana gerek yok, hepsi ayný.i

1:47:46
- Biri haricinde diðerlerine acýyorum doðrusu.ne

Önceki.
sonraki.