Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:49:45
- Ne zaman bilecekler? - Bilemiyorum...@-
1:49:48
- Charles þu anda veterinerle birlikte.@-
1:49:54
- Çevirince acýyor mu? Eðer acýyorsa...@-
1:49:57
- Henüz bilmiyoruz. Haber veririm söz.¥@
1:50:00
- Pekala.
1:50:14
- Bay Howard.
1:50:25
- Bileði çok zarar görmüþ.ÌÌ
1:50:29
- Uzun bir süre hareket bile edemez.
1:50:32
- Þu anda uyuþturdum ama...Ì
1:50:36
- Bir daha yarýþamaz.
1:50:46
- Zor olduðunu biliyorum ama
isterseniz onu sizin için uyutabilirim.1


Önceki.
sonraki.