Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:51:29
- Sorun deðil, dostum. Ben sana gelirim.-
1:52:11
Mart
1:52:13
- Önce biraz esneklik kazanman gerek.Ž„
1:52:17
- Sonra ona yüklenebilirsin.Ì
1:52:21
- Ve bunu yapýnca tüm bacaðýn güçlenecek. !
1:52:24
- Biliyorum. Benim de acelem var.Ì
1:52:28
- Ama adým adým gitmemiz gerek...Ì
1:52:31
- Adým adým...
1:52:40
- Ýþte bu araplarýn içkiye ihtiyaçlarý yoktu...sh
1:52:44
- Atlarý 5-6 gün...
1:52:47
- Bir damla su olmadan
gidebilirdi. Ayný develer gibi. a

1:52:52
- Sen de böyle yap demiyorum.à…
1:52:56
- Sadece onlar böyle yaparlardý diyorum.-

Önceki.
sonraki.