Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:52:11
Mart
1:52:13
- Önce biraz esneklik kazanman gerek.Ž„
1:52:17
- Sonra ona yüklenebilirsin.Ì
1:52:21
- Ve bunu yapýnca tüm bacaðýn güçlenecek. !
1:52:24
- Biliyorum. Benim de acelem var.Ì
1:52:28
- Ama adým adým gitmemiz gerek...Ì
1:52:31
- Adým adým...
1:52:40
- Ýþte bu araplarýn içkiye ihtiyaçlarý yoktu...sh
1:52:44
- Atlarý 5-6 gün...
1:52:47
- Bir damla su olmadan
gidebilirdi. Ayný develer gibi. a

1:52:52
- Sen de böyle yap demiyorum.à…
1:52:56
- Sadece onlar böyle yaparlardý diyorum.-
1:53:01
- Ýyi fikir.
1:53:04
- Biraz dinlenelim.
1:53:46
- Bilemiyorum Red. - Sadece daire çizeceðiz.g
1:53:50
- Sence ayak buna dayanýr mý?†
1:53:53
- Atýn bacaðý iyi Sam. - Hayýr...ÌÌ
1:53:56
...ben senin bacaðýný kastetmiþtim.Ì

Önceki.
sonraki.