Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:53:01
- Ýyi fikir.
1:53:04
- Biraz dinlenelim.
1:53:46
- Bilemiyorum Red. - Sadece daire çizeceðiz.g
1:53:50
- Sence ayak buna dayanýr mý?†
1:53:53
- Atýn bacaðý iyi Sam. - Hayýr...ÌÌ
1:53:56
...ben senin bacaðýný kastetmiþtim.Ì
1:54:05
- Ýþte Seabiscuit geliyor....‡
1:54:08
- Birer birer rakiplerini geçiyor...Ì
1:54:11
- Üçüncü... þimdi ikinci...ÌÌ
1:54:14
...þimdi birinci.
1:54:17
-Ve Seabiscuit bitiþe yaklaþýyor...ÌÌ
1:54:20
...üzerinde de Red Pollard var.@Í
1:54:43
- Ne?
1:54:49
Ekim

Önceki.
sonraki.