Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:54:05
- Ýþte Seabiscuit geliyor....‡
1:54:08
- Birer birer rakiplerini geçiyor...Ì
1:54:11
- Üçüncü... þimdi ikinci...ÌÌ
1:54:14
...þimdi birinci.
1:54:17
-Ve Seabiscuit bitiþe yaklaþýyor...ÌÌ
1:54:20
...üzerinde de Red Pollard var.@Í
1:54:43
- Ne?
1:54:49
Ekim
1:55:03
- Sakin ol.
1:55:12
- Demek daha iyi hissediyorsun.@Í
1:55:22
- Tamam Sam, sorun
olmayacak. - Bana uyar Red.ýo


Önceki.
sonraki.