Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:55:03
- Sakin ol.
1:55:12
- Demek daha iyi hissediyorsun.@Í
1:55:22
- Tamam Sam, sorun
olmayacak. - Bana uyar Red.ýo

1:56:35
- Bu mümkün mü? - Tabii.Í
1:56:38
- Bir çok kiþi buna þans vermez. Bir çok kiþi...d
1:56:44
- En iyi þey oraya gidip onu
biraz dörtnala koþturmak.d

1:56:48
- Ancak böyle bilebiliriz.ÌÌ
1:56:51
- Bunu kaldýrabilir mi? - Tabii, yani sanýrým.Ps

Önceki.
sonraki.