Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:56:35
- Bu mümkün mü? - Tabii.Í
1:56:38
- Bir çok kiþi buna þans vermez. Bir çok kiþi...d
1:56:44
- En iyi þey oraya gidip onu
biraz dörtnala koþturmak.d

1:56:48
- Ancak böyle bilebiliriz.ÌÌ
1:56:51
- Bunu kaldýrabilir mi? - Tabii, yani sanýrým.Ps
1:57:17
- Mükemmel durumda, fark bile edemedim.@-
1:57:20
- Neden cuma sabahý onu
biraz çalýþtýrmýyorsun? g

1:57:23
- Belki 6 uzun tur. Ne
durumda bir bakalým. - Tabii.r

1:57:26
- Burada olurum.
1:57:29
- Saðol George.
1:57:35
- Hazýr olabilir mi?
1:57:38
- Ne için? - Ne için olduðunu biliyorsun. B
1:57:50
- Günaydýnlar.
1:57:52
- Bu adam iyi, kim bu?
1:57:56
- Henüz hazýr deðil.
1:57:59
- Belki yeni bir 100 binlik için
birini hazýrlýyorsundur. - Hayýr.sa


Önceki.
sonraki.