Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:57:17
- Mükemmel durumda, fark bile edemedim.@-
1:57:20
- Neden cuma sabahý onu
biraz çalýþtýrmýyorsun? g

1:57:23
- Belki 6 uzun tur. Ne
durumda bir bakalým. - Tabii.r

1:57:26
- Burada olurum.
1:57:29
- Saðol George.
1:57:35
- Hazýr olabilir mi?
1:57:38
- Ne için? - Ne için olduðunu biliyorsun. B
1:57:50
- Günaydýnlar.
1:57:52
- Bu adam iyi, kim bu?
1:57:56
- Henüz hazýr deðil.
1:57:59
- Belki yeni bir 100 binlik için
birini hazýrlýyorsundur. - Hayýr.sa

1:58:10
- Geleli çok mu oldu? - Hayýr az önce geldim.u!
1:58:13
- Gazetemi okuyordum. - Sanýrým sonra...-
1:58:16
...görüþürüz. - Tamamdýr.ÌÌ
1:58:30
- Çünkü bu küçük at beni...ÌÌ
1:58:32
...çýlgýna çeviriyor.
1:58:35
- Bilin bakalým kim cuma günü 6 tur atacak...re
1:58:38
- Bilin bakalým kim yarýþlara geri dönecek...t
1:58:41
- Aman tanrým bildiniz...̙
1:58:44
- Aklýnýza gelir miydi?

Önceki.
sonraki.