Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:58:10
- Geleli çok mu oldu? - Hayýr az önce geldim.u!
1:58:13
- Gazetemi okuyordum. - Sanýrým sonra...-
1:58:16
...görüþürüz. - Tamamdýr.ÌÌ
1:58:30
- Çünkü bu küçük at beni...ÌÌ
1:58:32
...çýlgýna çeviriyor.
1:58:35
- Bilin bakalým kim cuma günü 6 tur atacak...re
1:58:38
- Bilin bakalým kim yarýþlara geri dönecek...t
1:58:41
- Aman tanrým bildiniz...̙
1:58:44
- Aklýnýza gelir miydi?
1:59:02
- 12-13 dakika gibi birþey...•
1:59:05
- Yavaþ baþla.
1:59:08
- Nasýl hissettiðini anlamaya çalýþ.™¤
1:59:23
- Sorun yok. Tamam oðlum. Tamam.Í
1:59:40
- Bu yaptýðýnýz... çok alçakçaydý.̛
1:59:47
- Red. Konuþalým. - Konuþ.̛
1:59:51
- Red, bunu yapamazsýn. Ömrünün
sonuna kadar sakat kalabilirsin.r

1:59:54
- Zaten sakatým.
1:59:57
- Daha iyi hissetmemi saðlýyordu.™Ì

Önceki.
sonraki.