Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

2:03:00
- Býrak yapsýn.
2:03:10
- Bu tam bir saçmalýk...Íñ
2:03:14
...sýradaki kim Lazarus
mu? Kahramanlýk bu mu?mb

2:03:17
- Santa Anida!da daha önce bunu görmemiþtik.g
2:03:20
- 55 bin kiþi orada 25 bin kiþi iç sahada...tl
2:03:23
- Ve saat daha 12:00.
2:03:44
- Fena deðil.
2:03:48
- Aziz Cristopher... þans için.@ª
2:03:52
- Buna ihtiyacým olacak deðil mi?ÌÒ
2:04:02
- Hadi gidip biraz yarýþalým.–—
2:04:39
- Witchy hýzlý...
2:04:42
...öne geçebilir ama mesafeyi...š
2:04:45
...aþabileceðini sanmam. Her zamanki gibi.Çm
2:04:48
- Tamam. - Rading Cold!un da...@ª
2:04:51
..durumu oldukça iyi.
2:04:54
- Ona da dikkat et.
2:04:57
- O hatayý bir daha yapmam.Ìb

Önceki.
sonraki.