Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

2:06:00
- Fena fikir deðil.
2:06:52
- Selam dostum.
2:06:54
- Sen burada ne arýyorsun? M
2:06:57
- Onu sürmüyorum diye evde mi oturayým?@-
2:07:00
- Endiþelenme ona þans vermiyorum. Ì
2:07:03
- Bitiþte görüþürüz.

Önceki.
sonraki.