Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

2:07:00
- Endiþelenme ona þans vermiyorum. Ì
2:07:03
- Bitiþte görüþürüz.
2:08:24
- Haydi oðlum, Haydi.
2:08:57
- Nasýlsýn Red? - Selam Georgie.œñ

Önceki.
sonraki.