Seabiscuit
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

2:08:24
- Haydi oðlum, Haydi.
2:08:57
- Nasýlsýn Red? - Selam Georgie.œñ
2:09:00
- Siz çocuklar iyi misiniz?°b
2:09:11
- Ýyi sürüþler Johny.
2:09:22
- Devam et Johny, devam et Johny.ñ
2:09:33
- Haydi, Red!
2:09:48
- Haydi Biscuit!

Önceki.
sonraki.