Snowboarder
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:05:02
Kouknìte jaký je z nìj teplouš
kvùli sklence vody

:05:06
Co chceš bodovat, ze své brady?
Koho chceš s ní okouzlit?

:05:08
Mᚠco dìlat se starcem
:05:10
Znepokojuješ klienty -
Musíš se oholit. Zapomnìl si !

:05:14
Nedìlᚠžádný Show-bussines.
:05:16
Dej to hlasitìji
:05:50
Oholil si si bradu?
:05:55
Poškodil si prkno?
:05:58
Jasnì
:05:59
Ano, posledním skokem.
:06:00
Je už dost jìždìné.
:06:02
Mìl by si si vybrat v obchodì jinou.
:06:06
- Ano, vím.
:06:34
Tolik mi zùstalo po otci.
:06:36
Jako v práci?
:06:38
V poøádku.
:06:41
Stále t잚í pre Bishopa,
:06:42
je stále ménì lidí
:06:43
Poslouchej Gaspare,
:06:45
musíme se zamyslet nad tvojí budoucností.
:06:47
Nebudeš prece lyžovat celý život?
:06:50
Nejezdím na lyžích, ale surfuji na prknu.
:06:52
Tvùj snowboard,jistì.
:06:53
Musím ještì líp pøistávat.
:06:53
Je to jen výkøik módy, skonèi to
:06:55
Není pro mne
:06:58
Já vidím, že pracuješ jen sezonì
a pøemýšlíš stále o surfování.


náhled.
hledat.