Snowboarder
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:06:00
Je už dost jìždìné.
:06:02
Mìl by si si vybrat v obchodì jinou.
:06:06
- Ano, vím.
:06:34
Tolik mi zùstalo po otci.
:06:36
Jako v práci?
:06:38
V poøádku.
:06:41
Stále t잚í pre Bishopa,
:06:42
je stále ménì lidí
:06:43
Poslouchej Gaspare,
:06:45
musíme se zamyslet nad tvojí budoucností.
:06:47
Nebudeš prece lyžovat celý život?
:06:50
Nejezdím na lyžích, ale surfuji na prknu.
:06:52
Tvùj snowboard,jistì.
:06:53
Musím ještì líp pøistávat.
:06:53
Je to jen výkøik módy, skonèi to
:06:55
Není pro mne
:06:58
Já vidím, že pracuješ jen sezonì
a pøemýšlíš stále o surfování.

:07:00
To všechno je luxus !
:07:03
Mám práci, ne nejhorší
:07:07
Ale to není podstatné
:07:13
Když budem z toho žít, uvidíš
:07:15
Pøijdou závody a uvidíš mne v televizi
:07:18
Kdyby to slyšel tvùj táta !?
:07:19
- Mùj táta to neuslyší
:07:20
a pøestaò o nìm mluvit

náhled.
hledat.