Snowboarder
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:07:00
To všechno je luxus !
:07:03
Mám práci, ne nejhorší
:07:07
Ale to není podstatné
:07:13
Když budem z toho žít, uvidíš
:07:15
Pøijdou závody a uvidíš mne v televizi
:07:18
Kdyby to slyšel tvùj táta !?
:07:19
- Mùj táta to neuslyší
:07:20
a pøestaò o nìm mluvit
:08:11
Ještì nejsi hotov?
:08:14
Ne, koukám na video Josha Atersona,
:08:16
z loòského roku na závodech R'N Style
:08:20
Nebudeš se teï koukat?
:08:22
Budu, nemám video na horách,
:08:24
PoznᚠBiszopa !?
:08:26
a za chvilku pojede Josh
:08:31
Nemìli sme jít ven ?
:08:34
Mùžem jít ven pozdìji, ne?
:08:39
Koukni ten skok !
:08:44
Vidìla sem ten skok už sto krát, Gaspare
:08:47
Tak pojï už, všichni èekají na tebe v baru,
:08:48
øekla jsem jim, že pøijdeš za chvíli
:08:50
Poèkej, poèkej. Safra nevím co se stalo,
:08:52
a nerozumím proè se to stalo
:08:59
Víš, že je Josh odsouzený?

náhled.
hledat.