Snowboarder
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:08:11
Ještì nejsi hotov?
:08:14
Ne, koukám na video Josha Atersona,
:08:16
z loòského roku na závodech R'N Style
:08:20
Nebudeš se teï koukat?
:08:22
Budu, nemám video na horách,
:08:24
PoznᚠBiszopa !?
:08:26
a za chvilku pojede Josh
:08:31
Nemìli sme jít ven ?
:08:34
Mùžem jít ven pozdìji, ne?
:08:39
Koukni ten skok !
:08:44
Vidìla sem ten skok už sto krát, Gaspare
:08:47
Tak pojï už, všichni èekají na tebe v baru,
:08:48
øekla jsem jim, že pøijdeš za chvíli
:08:50
Poèkej, poèkej. Safra nevím co se stalo,
:08:52
a nerozumím proè se to stalo
:08:59
Víš, že je Josh odsouzený?
:09:02
Co to znaèí?
:09:04
Je v podmínce.
:09:05
Pøes den je volný, a veèer se vrací do vìzení
:09:12
Hajzl
:09:17
Zasloužil si to ten jeho sponsor.
:09:18
Dával mu desky z konce série
:09:22
Hej, co dìláš?
:09:23
- To mne nezajímá
:09:24
Proè Tì to nezajímá?
:09:25
- Protože ne! Èekají na nás.
:09:27
- Ano?
:09:28
- Ano

náhled.
hledat.