Snowboarder
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:09:02
Co to znaèí?
:09:04
Je v podmínce.
:09:05
Pøes den je volný, a veèer se vrací do vìzení
:09:12
Hajzl
:09:17
Zasloužil si to ten jeho sponsor.
:09:18
Dával mu desky z konce série
:09:22
Hej, co dìláš?
:09:23
- To mne nezajímá
:09:24
Proè Tì to nezajímá?
:09:25
- Protože ne! Èekají na nás.
:09:27
- Ano?
:09:28
- Ano
:10:40
Má to to nastavovací system ?
:10:45
Gaspar, odnes balíky do auta,
je tady pøed obchodem.

:10:47
Dìkuji za desku.
- Jasnì.


náhled.
hledat.