Snowboarder
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:34:07
Nikdy neklepeš, než vejdeš?
:34:10
Spal si ?
:34:17
Spi dál.
:34:20
Vždy se zajímají 15 minut
po vzbuzení a pak naøíkají

:34:27
Dobøe je lovit.
:34:34
Netrap se o mne, hlanì
aby jsme si promluvili.

:34:39
Užil si si vèera ?
:34:42
Jasnì. Byla to super zábava
:34:44
Rád jezdíš když si nadupaný?
Ne, nepotøebuji to.

:34:46
Jsem pøirozenì nabit.
:34:55
Zaènem trénovat. Brzy ráno.
:34:59
Udìláme z tebe " nìkoho" v snowboardu.
:35:05
Vím, že se Ti závody líbí.
:35:07
Od dìtství na to èekám.
:35:12
Budeš skákat na R'N Style.
:35:15
Chceš abych skákal
na R´N Style?

:35:18
Jasnì
:35:20
Tak to vidím.
:35:22
Jestli se na to necítíš,
tak na to kašli.

:35:24
Mám na to, ale...
:35:26
Samozøejmì, že mᚠna to
:35:28
Jinak bych tady nebyl.
:35:30
Pùjdeš do obchodu a koupiš si odìv,
chci aby si mne reprezentoval.

:35:34
Vyber si co chceš, to je zadarmo.
:35:39
Musím jít.

náhled.
hledat.