Snowboarder
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:46:05
Dobøe, na dnes pøedpovídali
hezké poèasí.

:47:49
Èistý styl.
:47:51
Nebylo to zlé.
:47:53
Nevím kde jsem ve vzduchu.
:47:56
Musíš to vytáhnout
ze své hlavy.

:47:58
Na takovém skoku jak tady,
mùžeš špatnì spadnout.


náhled.
hledat.