Uptown Girls
prev.
play.
mark.
next.

:29:01
Vrata se ljuljaju.
:29:05
Jeste li dobro, Gospoðice Gan?
- Baš super.

:29:16
Mala!
:29:18
Mala, šta radiš napolju sasvim sama?
:29:24
Kako si izašla?
:29:29
Mama je imala dan.
:29:39
Živela sam ovde 20 godina.
Kako ste mogli to da uradite?

:29:43
Na stranu ovo...
:29:46
Ovo je porodièna zgrada,
Gospoðice Gan.

:29:48
Predlažem vam da naðete mesto
gde æete biti dobrodošli.

:29:51
Naprimer Los Anðeles.
:29:53
Biæe vam dozvoljeno da se vratite
u vaš apartman

:29:55
samo u pratnji predstavnika uprave
:29:58
i samo onoliko dugo koliko vam je
potrebno da uzmete liène stvari.

:30:01
To jest, one liène stvari koje
nenameravamo da zadržimo

:30:04
kao zalog na ime vašeg duga za kiriju i
komunalne usluge.

:30:08
Svaki drugi pristup prostorijama
vam je zabranjen.

:30:39
Znam da je ovo velika promena za tebe,
:30:41
ali ovde u svako doba možeš da se
oseæaš kao kod kuæe.

:30:44
Ovo je spavaæa soba...
moja spavaæa soba, naravno...

:30:48
ali ima puno mesta u fiokama
ako ti bude trebalo.

:30:50
Nemogu da verujem da bi ti kreteni izbacili
siromašnu ženu

:30:53
na ulicu.
:30:55
Viteštvo je tako mrtvo.
:30:57
Ovo je kupatilo.
Okaèiæu ti peškire.


prev.
next.