Wonderful Days
prev.
play.
mark.
next.

:00:06
Od kada znam za sebe,
pada kiša.

:00:12
Legende nam govore o velikim kontinentima
i velikim gradovima pre katastrofe.

:00:20
Ali sve je to senka
slavne prošlosti.

:00:25
Naši preci su predvideli katastrofu,
i pobegli na ostrvo Sisil na Pacifiku,

:00:30
gde su sagradili drugu Nojevu barku,
samo-izgraðujuæi grad

:00:37
koji se hrani zagaðenjima,
nazvan ECOBAN.

:00:44
More izbeglièkih brodova je došlo,
na hiljade njih,

:00:49
Ali ECOBAN nije dozvolio
:00:53
da kontaminirane izbeglice
uðu u grad.


prev.
next.