Wonderful Days
prev.
play.
mark.
next.

:02:04
Bezbednost radnika
je ugrožena.

:02:06
Predlažem da prekinete
što pre sa radovima.

:02:08
Koga je briga? Oni su samo stoka
koja treba da radi, ne da se mazi!

:02:37
Do ðavola.
:02:39
Èak nisu vredni
ni hrane koju jedu!

:03:02
Sve je to gubljenje vremena.
:03:04
Sve bi smo trebali da spalimo
i pošaljemo u pakao!

:03:07
Gospodine! Molim vas, brzo nam pomozite!
:03:10
Svi æe izginuti!
:03:12
Uništavate nam opremu!
:03:15
Otkaèite palubu!
:03:17
Šta? NE!
:03:19
Ljudi su još uvek dole!
:03:27
Ne seæam se da sam te
pitao za mišljenje.

:03:30
Pritisni dugme!
:03:31
Samo preko mene mrtvog!
:03:33
Samo preko tebe mrtvog, je li?
:03:35
Džej, ispuni mu tu želju.
:03:39
To nije moj posao gospodine.
-Šta?

:03:51
Otkaèi ih, brzo!

prev.
next.