Wonderful Days
prev.
play.
mark.
next.

:08:01
Da li pokušava da izazove nemire?
:08:04
Ili u stvari želi
da pobije Marriance?

:08:10
Radi sve što je u njegovoj
moæi da poveæa

:08:13
zagaðenost za DELOS sistem.
:08:17
Ali taèno je da su mu
metodi opasni.

:08:21
Zamoliæu guvernera
da reaguje.

:08:24
To neæe biti od naroèite koristi.
:08:25
Za njih, Marrianci su
nešto više od insekata.

:08:31
Postaješ isuviše mekana Džej!
:08:34
ECOBAN je u kriznoj situaciji.
:08:37
Dobro znaš da je
milost zabranjena

:08:42
kako bi smo saèuvali
naš èisti ECOBAN.

:08:46
Samo se opusti! Hajde da siðemo
i uživamo u sveèanostima.

:09:22
Još uvek te pritiskaju crne misli?
:09:25
Samo sam umorna.
:09:29
Onda æu te prebaciti
u unutrašnju kontrolu.

:09:33
Nema nièeg lakšeg
od rada u unutrašnjoj.


prev.
next.