Wonderful Days
prev.
play.
mark.
next.

:09:22
Još uvek te pritiskaju crne misli?
:09:25
Samo sam umorna.
:09:29
Onda æu te prebaciti
u unutrašnju kontrolu.

:09:33
Nema nièeg lakšeg
od rada u unutrašnjoj.

:10:47
Šta se dogaða?
:10:49
Uzbuna. Neko je ušao u Kontrolni Centar!
:10:51
Šta?
Senzori su aktivirani!

:10:53
Pošaljite patrolu u centar.
:10:56
Kreæem.

prev.
next.