Wonderful Days
prev.
play.
mark.
next.

:17:02
Džej, javi se!
:17:53
Džej, da li si OK?
:17:54
Da.
:17:56
Šta se dogodilo?
:17:58
Žao mi je, zamalo da ga uhvatim.
:18:01
Kako je mogao da stigne dovde?
:18:05
Mislili smo da nam je
obezbeðenje sigurno.

:18:09
Ali danas je DELOS Centar,
baš on od svih mesta, bio ugrožen,

:18:11
a èovek odgovoran za to
je pobegao bez ogrebotine.

:18:16
On poznaje DELOS sistem
kao svoj dlan.

:18:20
Još samo par minuta
i bio bi konektovan za ‘main frame’,

:18:25
što bi mu omoguæilo
da DELOSu isprazni svu energiju.

:18:28
Svu energiju?
:18:31
Tako je.
:18:32
Kao u proboju pre 10 godina.
:18:36
Mislite da je još živ?
Dr. Noah?

:18:41
Nema razloga da
sumnjamo u to.

:18:44
Oni Marrianski idioti
nikad ne bi probili sistem,

:18:48
èak i da im damo
sve planove.

:18:51
Dr. Noah poznaje
dobro situaciju.

:18:54
DELOSov nivo energije
je toliko opao

:18:58
da je ECOBAN prestao
da se izgraðuje.


prev.
next.