Wonderful Days
prev.
play.
mark.
next.

:18:01
Kako je mogao da stigne dovde?
:18:05
Mislili smo da nam je
obezbeðenje sigurno.

:18:09
Ali danas je DELOS Centar,
baš on od svih mesta, bio ugrožen,

:18:11
a èovek odgovoran za to
je pobegao bez ogrebotine.

:18:16
On poznaje DELOS sistem
kao svoj dlan.

:18:20
Još samo par minuta
i bio bi konektovan za ‘main frame’,

:18:25
što bi mu omoguæilo
da DELOSu isprazni svu energiju.

:18:28
Svu energiju?
:18:31
Tako je.
:18:32
Kao u proboju pre 10 godina.
:18:36
Mislite da je još živ?
Dr. Noah?

:18:41
Nema razloga da
sumnjamo u to.

:18:44
Oni Marrianski idioti
nikad ne bi probili sistem,

:18:48
èak i da im damo
sve planove.

:18:51
Dr. Noah poznaje
dobro situaciju.

:18:54
DELOSov nivo energije
je toliko opao

:18:58
da je ECOBAN prestao
da se izgraðuje.

:19:03
Ako ga uskoro ne uhvatimo,
:19:07
on æe nastaviti
da uništava sistem.

:19:10
Ne možemo više da odlažemo
donošenje odluke.

:19:14
Moramo da spalimo naftna polja
:19:18
i proširimo zagaðenu oblast.
:19:22
To bi nam dalo dovoljno energije
za narednih 50 godina.

:19:27
Odluku u vezi toga
smo doneli još pre 10 godina.

:19:31
Nema razloga da odlažemo
planove za operaciju Marr.

:19:36
Spaliti celo polje da bi uhvatili
par pacova?

:19:41
Jedan pacov je uspeo da se probije,
ali nije završio pošao.

:19:44
Naše obezbeðenje je pouzdano.
:19:47
Oni možda i nisu
ništa više od životinja,

:19:49
ali te životinje rade za nas.
:19:52
Ako ih isuviše pritiskamo,
doæi æe do nemira.

:19:55
Više zagaðenja za novu energiju!
:19:57
To je naš prioritet.

prev.
next.