Wonderful Days
prev.
play.
mark.
next.

:19:03
Ako ga uskoro ne uhvatimo,
:19:07
on æe nastaviti
da uništava sistem.

:19:10
Ne možemo više da odlažemo
donošenje odluke.

:19:14
Moramo da spalimo naftna polja
:19:18
i proširimo zagaðenu oblast.
:19:22
To bi nam dalo dovoljno energije
za narednih 50 godina.

:19:27
Odluku u vezi toga
smo doneli još pre 10 godina.

:19:31
Nema razloga da odlažemo
planove za operaciju Marr.

:19:36
Spaliti celo polje da bi uhvatili
par pacova?

:19:41
Jedan pacov je uspeo da se probije,
ali nije završio pošao.

:19:44
Naše obezbeðenje je pouzdano.
:19:47
Oni možda i nisu
ništa više od životinja,

:19:49
ali te životinje rade za nas.
:19:52
Ako ih isuviše pritiskamo,
doæi æe do nemira.

:19:55
Više zagaðenja za novu energiju!
:19:57
To je naš prioritet.
:20:01
Da, da bi smo došli do energije,
:20:03
moramo da proširimo
zagaðene oblasti.

:20:08
Ali ako poubijamo Marriance
ko æe da obavlja poslove?

:20:10
Zar ne mislite da æe verovatno
:20:13
da doðe do pobune?
:20:15
Marrianaca ima više od
ECOBANa u odnosu 10 prema 1.

:20:20
Ti si slab i pouzdan
kao i tvoje obezbeðenje.

:20:24
Sa poveæanim zagaðenjem,
:20:27
neæe nam trebati
ni naftna polja ni radnici.

:20:31
Prvo, poveæaj bezbednost
i u Marru i u ECOBANu.

:20:36
Zatim pronaði provalnika
i saznaj sve o njemu.

:20:38
To je veoma važno za nas.
:20:51
Aðutante.
:20:53
Pripremite sve za operaciju.
Za svaki sluèaj.


prev.
next.