Wonderful Days
prev.
play.
mark.
next.

:20:01
Da, da bi smo došli do energije,
:20:03
moramo da proširimo
zagaðene oblasti.

:20:08
Ali ako poubijamo Marriance
ko æe da obavlja poslove?

:20:10
Zar ne mislite da æe verovatno
:20:13
da doðe do pobune?
:20:15
Marrianaca ima više od
ECOBANa u odnosu 10 prema 1.

:20:20
Ti si slab i pouzdan
kao i tvoje obezbeðenje.

:20:24
Sa poveæanim zagaðenjem,
:20:27
neæe nam trebati
ni naftna polja ni radnici.

:20:31
Prvo, poveæaj bezbednost
i u Marru i u ECOBANu.

:20:36
Zatim pronaði provalnika
i saznaj sve o njemu.

:20:38
To je veoma važno za nas.
:20:51
Aðutante.
:20:53
Pripremite sve za operaciju.
Za svaki sluèaj.

:21:08
Ne možeš da uradiš ni najjednostavniju stvar,
a da ne upadneš u nevolje?

:21:12
Onda idi i uradi sve sam starèe.
:21:16
Aktiviranjem alarma
:21:19
si uzrokovao dupliranje obezbeðenja!
:21:22
Sada je nemoguæe da uðemo unutra
:21:24
i zaustavimo DELOS sistem.
:21:26
Samo mi dodaj te podatke!
:21:30
Dakle, da vidimo...
:21:33
Šta je novo u toj
planini od grada?

:21:45
DELOS sistemu,
vidim, ponestaje goriva.

:21:48
Zagaðenje polako nestaje.
:21:51
Sistem je na ivici da otkaže.
:21:56
Ako se DELOS sistem zaustavi,
šta æe biti sa ECOBANom?


prev.
next.