Wonderful Days
prev.
play.
mark.
next.

:21:08
Ne možeš da uradiš ni najjednostavniju stvar,
a da ne upadneš u nevolje?

:21:12
Onda idi i uradi sve sam starèe.
:21:16
Aktiviranjem alarma
:21:19
si uzrokovao dupliranje obezbeðenja!
:21:22
Sada je nemoguæe da uðemo unutra
:21:24
i zaustavimo DELOS sistem.
:21:26
Samo mi dodaj te podatke!
:21:30
Dakle, da vidimo...
:21:33
Šta je novo u toj
planini od grada?

:21:45
DELOS sistemu,
vidim, ponestaje goriva.

:21:48
Zagaðenje polako nestaje.
:21:51
Sistem je na ivici da otkaže.
:21:56
Ako se DELOS sistem zaustavi,
šta æe biti sa ECOBANom?

:22:00
Videæemo plavo nebo.
:22:02
Ne mislim na nebo, veæ ECOBAN.
:22:07
Pa, njima se neæe svideti,
:22:10
moraæe da koriste solarnu energiju
kao u 21 veku.

:22:13
ECOBAN æe biti gomila krša.
:22:16
Tada æe morati
da rade pod Suncem.

:22:19
Rame uz rame
sa Marriancima.

:22:21
Rame uz rame?
:22:25
Radije bi nas pobili.
:22:28
Gde je, do ðavola, Woodi?
:22:31
A da, video sam je tamo.
:22:34
Koga?
:22:36
Starog prijatelja.
:22:38
Stari prijatelji su
za žive ljude.

:22:43
Ti si mrtav èovek!
Zaboravi na to!

:22:45
Samo razmišljaj o tome
kako da ponovo uðeš unutra

:22:48
kako bi iskljuèio
DELOS sistem.

:22:52
I zaboravi na svoj glajder...
:22:54
Isuviše je opasno.

prev.
next.