Wonderful Days
prev.
play.
mark.
next.

:37:00
Smiri se!
:37:02
Duplo je veæa od tebe!
:37:04
Nemoj da me teraš da te razbijem!
Šta...?

:37:07
Zaèepi i slušaj!
:37:10
ECOBAN vrši isporuke kamionima
svaki dan.

:37:15
Tamo ima i nekih poklona
namenjenih nama, siguran sam.

:37:17
Ja samo hoæu Helen, to je sve.
:37:21
Trebali bi da prihvatimo te poklone.
:37:24
I da im pokažemo svu našu zahvalnost.
:37:27
O èemu govoriš?
:37:29
Sutra æemo udariti
na pošiljku Ecobana,

:37:33
uzeæemo naše poklone
:37:35
i zahvaliti im se.
:37:38
Pa?
:37:40
Kakvi bi mi to
prijatelji bili

:37:44
da te ne pozovemo
na ovako nešto?

:37:46
Prijatelji?
:37:49
Prijatelji otpora!
:37:53
Koristiš otporaše da bi uradio nešto
:37:56
što se ne razlikuje preterano od kraðe?
:37:59
Bolje je da radiš u tajnosti, tako
je bolje za tebe.

:38:03
Kuèkin...!
:38:09
Kada bi prestao da
razmišljaš mišiæima,

:38:11
možda bi i shvatio šta treba
da se uradi.

:38:14
Debilno ponašanje i želja da
pogineš je tvoja stvar.

:38:17
Ali ne uvlaèi Woodija u to!
:38:19
Ako mu se bilo šta dogodi,
poslaæu te kuæi u komadiæima!

:38:28
Hej! Ko je spasio Woodija danas?
:38:31
To nezahvalno derište!
:38:33
Kažem vam,
on je ECOBAN u duši!

:38:35
Pravièni drkadžija!
:38:37
Hajde, raspali muziku!
:38:46
Hoæeš da živiš sa njima?
:38:50
Zašto? Jesi li ljut na mene?
:38:54
Jesam. Nisi poslušao
šta sam ti rekao.

:38:58
Znaèi ostavljaš me?

prev.
next.