Wonderful Days
prev.
play.
mark.
next.

:38:03
Kuèkin...!
:38:09
Kada bi prestao da
razmišljaš mišiæima,

:38:11
možda bi i shvatio šta treba
da se uradi.

:38:14
Debilno ponašanje i želja da
pogineš je tvoja stvar.

:38:17
Ali ne uvlaèi Woodija u to!
:38:19
Ako mu se bilo šta dogodi,
poslaæu te kuæi u komadiæima!

:38:28
Hej! Ko je spasio Woodija danas?
:38:31
To nezahvalno derište!
:38:33
Kažem vam,
on je ECOBAN u duši!

:38:35
Pravièni drkadžija!
:38:37
Hajde, raspali muziku!
:38:46
Hoæeš da živiš sa njima?
:38:50
Zašto? Jesi li ljut na mene?
:38:54
Jesam. Nisi poslušao
šta sam ti rekao.

:38:58
Znaèi ostavljaš me?
:39:01
E, pa ja æu da te pratim.
:39:03
Ko ide bilo gde?
:39:05
Znam ja da æeš popraviti glajder
:39:11
i da æeš me ostaviti.
Onda æu da se ubijem!

:39:16
Prekini!
:39:19
Kakvim su ti to sranjem
napunili glavu?

:39:22
I nemoj da se šališ sa tim umiranjem.
:39:24
Drži.
:39:27
Uzmi ovo.
:39:29
Meni ne treba.
:39:31
Ali, to je od tvoje devojke.
:39:34
Nije mi devojka,
:39:36
i ne idem nigde.
:39:40
Stvarno? Ostaješ sa mnom?
:39:43
Shua, ne ostavljaj me
šta god da se desi.

:39:46
Razmisliæu o tome.
:39:53
Sigurna si da je Džej to uradila?
:39:55
Da, gospodine. Potpuno.
:39:58
U redu, to je sve.

prev.
next.