Wonderful Days
prev.
play.
mark.
next.

:45:01
Kuèkin sine...!
:45:06
Penjite se!
:45:30
Požuri!
:45:36
Stani! Zaustavite poteru!
:45:42
Žurba!
:45:59
Reèeno mi je da je došlo
do pljaèke.

:46:02
A šta si ti radio
:46:04
dok su ove štetoèine upadale
i krale stvari?

:46:08
Kako sam mogao da zaštitim
nešto za šta

:46:12
nisam ni znao
da postoji?

:46:14
Stalno imaš opravdanje,
ali ne i rezultate.

:46:17
Da sam ti verovao,
ne bih bio ovde.

:46:20
Meta menja pravac,
ide ka Doku 2.

:46:23
Èim odredište bude bilo
potvrðeno,

:46:25
hoæu da upadnete i oèistite
celo podruèje.

:46:34
Kakva je ovo galama?
:46:37
Èini mi se da sam rekao ovim
Hot Dogovima da se primire.

:46:38
Možda su imali dobar ulov danas.
:46:42
Ne razmišljaš valjda
o glajderu?

:46:45
Samo ga sreðujem, to je sve.
:46:48
Uletanje s tim u ECOBAN
je ravno samoubistvu.

:46:53
Bez brige, volim da živim.
:46:56
ECOBAN nešto planira.

prev.
next.