Wonderful Days
prev.
play.
mark.
next.

:46:02
A šta si ti radio
:46:04
dok su ove štetoèine upadale
i krale stvari?

:46:08
Kako sam mogao da zaštitim
nešto za šta

:46:12
nisam ni znao
da postoji?

:46:14
Stalno imaš opravdanje,
ali ne i rezultate.

:46:17
Da sam ti verovao,
ne bih bio ovde.

:46:20
Meta menja pravac,
ide ka Doku 2.

:46:23
Èim odredište bude bilo
potvrðeno,

:46:25
hoæu da upadnete i oèistite
celo podruèje.

:46:34
Kakva je ovo galama?
:46:37
Èini mi se da sam rekao ovim
Hot Dogovima da se primire.

:46:38
Možda su imali dobar ulov danas.
:46:42
Ne razmišljaš valjda
o glajderu?

:46:45
Samo ga sreðujem, to je sve.
:46:48
Uletanje s tim u ECOBAN
je ravno samoubistvu.

:46:53
Bez brige, volim da živim.
:46:56
ECOBAN nešto planira.
:47:00
Stalno nešto dovoze
u Marr.

:47:01
Verovatno imaju nameru
da zapale Marr.

:47:04
DELOS sistemu su
potrebni novi resursi.

:47:06
Znaèi spaliæe i
zagaditi celu oblast.

:47:10
Siguran si da ne planiraš
neku glupost?

:47:14
Hoæeš da mi kažeš
da postoji drugi naèin?

:47:17
Potreban nam je neko
ko može da uðe

:47:19
u DELOS centar, a da niko
ne sumnja u njega.

:47:22
Hoæeš da iskoristiš Džej?
:47:24
Možemo i da saèekamo da
sravne Marr sa zemljom.

:47:29
Bolje zaboravi na to!

prev.
next.