Wonderful Days
prev.
play.
mark.
next.

:47:00
Stalno nešto dovoze
u Marr.

:47:01
Verovatno imaju nameru
da zapale Marr.

:47:04
DELOS sistemu su
potrebni novi resursi.

:47:06
Znaèi spaliæe i
zagaditi celu oblast.

:47:10
Siguran si da ne planiraš
neku glupost?

:47:14
Hoæeš da mi kažeš
da postoji drugi naèin?

:47:17
Potreban nam je neko
ko može da uðe

:47:19
u DELOS centar, a da niko
ne sumnja u njega.

:47:22
Hoæeš da iskoristiš Džej?
:47:24
Možemo i da saèekamo da
sravne Marr sa zemljom.

:47:29
Bolje zaboravi na to!
:48:08
Tamo ima još ovoga.
:48:11
Znaèi, imaš nešto ovaj put.
:48:14
Šta je to?
:48:24
Šta je to do vraga?
:48:28
Šta to treperi?
:48:30
Idioti!
:48:40
Ne mrdaj!
Bacite oružje.

:48:43
Na zemlju!
Ruke iza leða!


prev.
next.