Wonderful Days
prev.
play.
mark.
next.

:48:08
Tamo ima još ovoga.
:48:11
Znaèi, imaš nešto ovaj put.
:48:14
Šta je to?
:48:24
Šta je to do vraga?
:48:28
Šta to treperi?
:48:30
Idioti!
:48:40
Ne mrdaj!
Bacite oružje.

:48:43
Na zemlju!
Ruke iza leða!

:49:24
Mrdaj!
:49:31
Sklanjaj se!
:49:37
Ne diži buku!
:49:40
Šta god da se desi,
ne izlazi napolje!


prev.
next.