Wonderful Days
prev.
play.
mark.
next.

:59:03
Moramo da eliminišemo
sam koren problema.

:59:23
Tvoja je dužnost da zaštitiš ECOBAN.
:59:26
Jedina stvar koja ugrožava
ECOBAN je sam ECOBAN.

:59:31
Više me nije briga.
:59:35
Od sutra, narod Marr
neæe postojati,

:59:38
zajedno sa Shuom.
:59:44
Èak i oni imaju pravo
da se zaštite.

:59:49
Kuda æeš?
:59:51
Džej!
:59:53
Džej!
:59:55
Dok mi ne odustanemo,
:59:58
neæe ni oni.

prev.
next.