Wonderful Days
prev.
play.
mark.
next.

1:03:11
Muka mi je od ove
sumorne, otužne buduænosti.

1:03:15
Sve što želim je nebo
ispunjeno svetlošæu.

1:03:19
Kao onog tako davnog dana.
1:03:24
To je razlog za moj odlazak.
1:03:27
Ne znam gde æu da budem,
1:03:31
ali znaj da si uvek sa mnom
u mom srcu.

1:03:35
Brini se o Woodiju.
1:04:28
Sve trupe su dovedene!
1:04:32
Trupe moraju da osiguraju
unutrašnju bezbednost.

1:04:34
Ljudi na svoje pozicije,
budite pripravni, i prijavite

1:04:37
svaku sumnjivu
aktivnost smesta!

1:04:38
Ko je povukao trupe
sa operacije Marr?

1:04:43
Komandant Cade, gospodine.
1:04:45
Meni je nareðeno
da poveæam bezbednost.

1:04:47
Gde je on sada?
1:04:49
Otišao je u kulu DELOS,
gospodine.

1:04:52
Šta?
1:04:53
Pošaljite trupe na Marr.
To je nareðenje!

1:04:57
Da, gospodine.
1:04:59
Odred, penjite se na kamion!

prev.
next.