Wonderful Days
prev.
play.
mark.
next.

1:04:28
Sve trupe su dovedene!
1:04:32
Trupe moraju da osiguraju
unutrašnju bezbednost.

1:04:34
Ljudi na svoje pozicije,
budite pripravni, i prijavite

1:04:37
svaku sumnjivu
aktivnost smesta!

1:04:38
Ko je povukao trupe
sa operacije Marr?

1:04:43
Komandant Cade, gospodine.
1:04:45
Meni je nareðeno
da poveæam bezbednost.

1:04:47
Gde je on sada?
1:04:49
Otišao je u kulu DELOS,
gospodine.

1:04:52
Šta?
1:04:53
Pošaljite trupe na Marr.
To je nareðenje!

1:04:57
Da, gospodine.
1:04:59
Odred, penjite se na kamion!
1:05:17
Ovaj rat se neæe završiti
dok ne iskljuèimo DELOS sistem.

1:05:22
Moraš da iskljuèiš napajanje...
1:05:26
pre nego što Shua stavi
"polugu" u sistem.

1:05:29
To je tvoj posao.
1:05:56
Tamo! Vidiš ga?

prev.
next.